Sifariş üçün 1039925 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039925#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039927 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039927#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039929 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039929#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039931 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039931#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039913 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039913#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039915 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039915#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039917 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039917#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039919 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039919#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039921 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039921#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039899 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039899#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039901 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039901#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039903 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039903#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039905 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039905#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039907 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039907#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039909 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039909#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039911 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039911#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039893 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039893#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039895 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039895#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039897 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039897#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039877 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039877#yes yığın.