Sifariş üçün 1039249 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039249#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039273 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039273#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039251 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039251#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039233 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039233#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039235 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039235#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039237 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039237#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039239 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039239#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039241 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039241#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039245 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039245#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039247 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039247#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039227 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039227#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039229 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039229#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039231 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039231#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039209 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039209#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039211 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039211#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039213 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039213#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039215 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039215#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039217 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039217#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039219 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039219#yes yığın.
  Sifariş üçün 1039221 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1039221#yes yığın.