Sifariş üçün 1145197 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1145197#yes yığın.
  Sifariş üçün 1145195 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1145195#yes yığın.
  Sifariş üçün 1145193 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1145193#yes yığın.
  Sifariş üçün 1145191 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1145191#yes yığın.
  Sifariş üçün 1145189 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1145189#yes yığın.
  Sifariş üçün 1145187 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1145187#yes yığın.
  Sifariş üçün 1145185 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1145185#yes yığın.
  Sifariş üçün 1144253 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1144253#yes yığın.
  Sifariş üçün 1144251 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1144251#yes yığın.
  Sifariş üçün 1144249 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1144249#yes yığın.
  Sifariş üçün 1144247 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1144247#yes yığın.
  Sifariş üçün 1144245 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1144245#yes yığın.
  Sifariş üçün 1144243 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1144243#yes yığın.
  Sifariş üçün 1144241 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1144241#yes yığın.
  Sifariş üçün 1143821 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1143821#yes yığın.
  Sifariş üçün 1143835 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1143835#yes yığın.
  Sifariş üçün 1143833 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1143833#yes yığın.
  Sifariş üçün 1143831 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1143831#yes yığın.
  Sifariş üçün 1143829 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1143829#yes yığın.
  Sifariş üçün 1143827 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1143827#yes yığın.