Sifariş üçün 1114961 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1114961#yes yığın.
  Sifariş üçün 1114957 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1114957#yes yığın.
  Sifariş üçün 1114955 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1114955#yes yığın.
  Sifariş üçün 1114953 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1114953#yes yığın.
  Sifariş üçün 1114951 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1114951#yes yığın.
  Sifariş üçün 1114949 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1114949#yes yığın.
  Sifariş üçün 670497 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*670497#yes yığın.
  Sifariş üçün 1112461 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1112461#yes yığın.
  Sifariş üçün 1109269 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1109269#yes yığın.
  Sifariş üçün 1107563 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1107563#yes yığın.
  Sifariş üçün 1107561 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1107561#yes yığın.
  Sifariş üçün 1107237 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1107237#yes yığın.
  Sifariş üçün 1107231 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1107231#yes yığın.
  Sifariş üçün 1107227 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1107227#yes yığın.
  Sifariş üçün 1107219 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1107219#yes yığın.
  Sifariş üçün 1105443 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1105443#yes yığın.
  Sifariş üçün 1105445 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1105445#yes yığın.
  Sifariş üçün 1105441 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1105441#yes yığın.
  Sifariş üçün 1105439 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1105439#yes yığın.
  Sifariş üçün 1105737 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1105737#yes yığın.