Sifariş üçün 1025235 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1025235#yes yığın.
  Sifariş üçün 1025237 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1025237#yes yığın.
  Sifariş üçün 1025239 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1025239#yes yığın.
  Sifariş üçün 1025241 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1025241#yes yığın.
  Sifariş üçün 1025225 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1025225#yes yığın.
  Sifariş üçün 1025227 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1025227#yes yığın.
  Sifariş üçün 1025205 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1025205#yes yığın.
  Sifariş üçün 1025229 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1025229#yes yığın.
  Sifariş üçün 1025207 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1025207#yes yığın.
  Sifariş üçün 1025211 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1025211#yes yığın.
  Sifariş üçün 1025213 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1025213#yes yığın.
  Sifariş üçün 1025215 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1025215#yes yığın.
  Sifariş üçün 1025219 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1025219#yes yığın.
  Sifariş üçün 1025221 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1025221#yes yığın.
  Sifariş üçün 1025179 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1025179#yes yığın.
  Sifariş üçün 1025203 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1025203#yes yığın.
  Sifariş üçün 1025183 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1025183#yes yığın.
  Sifariş üçün 1025187 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1025187#yes yığın.
  Sifariş üçün 1025189 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1025189#yes yığın.
  Sifariş üçün 1025191 kodunu 606 nömrəsinə göndərin və ya *606*1025191#yes yığın.